Projekter 2021-03-16T11:15:04+00:00

Intelligente IT- og software løsninger

Nudging installation

Om projekt

Kunden
Vesthimmerland og Århus Kommune fik udarbejdet en rapport, som viste, at eleverne i folkeskolen ikke trives på skoletoiletterne. Mange af eleverne kom slet ikke på toilettet – og når de endelig gjorde, var de meget dårlige til at huske at vaske hænder, hvilket gav højt sygefravær blandt elever, lærere og forældre.

Effekten
Installationen er meget populær blandt eleverne og har fået 89% af eleverne til at huske at vaske fingre, hvor tallet før var under 50%. Et højere antal elever besøger desuden dagligt toiletterne.

Installationen
Installationen består af en intelligent, interaktiv skærm- og sensorløsning, som selv regner ud, hvornår den skal minde eleverne om at huske at vaske hænder.

Teknologier
Skærm, Linux-installation, Arduino, C, Python, SQL-database, trådløs router, sensorteknologier, 3d-animationer, billedredigering, videoredigering, lydredigering

IOT-enheder

Om projekt

Kunden
En privat virksomhed kontaktede os med ønsket om at få lavet hardware og software til et nyudviklet produkt. Systemet skal kunne håndtere forskellige sensorinput fra et stort antal sensorer globalt.

Effekten
Systemet vil, når det er implementeret globalt, have en enorm indflydelse på
håndteringen af problemstillingen. Samtidig vil bigdata være med til at skabe grundlag for forskning og videreudvikling.

Installationen
Løsningen, hvis detaljer er fortrolige, håndterer forskellige input, som bliver styret af en meget lille integreret chip. Den sender de forskellige data over lavhastighedsnet, som både sparer penge og strøm. Enheden, som er standalone, kan holde strøm i 2 år på et AA-batteri.

Teknologier
IOT-teknologi (Internet Of Things), lavhastighedsnet, microcontroller, integrerede
sensorer, strømbesparende design, C, HTML5, MS SQL, lille formfaktor.

Sensorer til sundhedssektoren

Om projekt

Kunden
En stor, international virksomhed kontaktede os, med ønsket om at få udviklet hardware og software, som kunne være med til at dokumentere graden af
rengøring i bl.a. sundhedssektoren.

Effekten
Systemet er implementeret steder, hvor det dagligt hjælper med dokumentationen
og trackingen af rengøringsgraden og smittespredningen i forskellige sektorer. Derudover har den sparet kunder for både tid og ressourcer.

Installationen
Løsningen består af en chiptekonologi, som lader sygehuse, fødevareproducenter og andre tracke, dokumentere og effektivisere graden af rengøring og hygiejne i deres produktion. Systemet kan desuden håndtere en lang række automatiseringsprocesser, som sparer kunder for tid, arbejdsgange og penge.

Teknologier
Chip-teknologier, RF-teknologi, computerenheder, trådløst netværk, C, C#, MS SQL, Serverhåndtering, HTML5, JS, billedredigering, lydredigering.

Kontrol af dansk vejnet

Om projekt

Kunden
Vejdirektoratet kontaktede os, da de ønskede en intelligent og automatisk løsning til at genkende, klassificere og lave statistik på alle former for køretøjer på de danske rastepladser.

Effekten
Systemet er i stand til at genkende forskellige køretøjer og kan via machine learning på indkommende data, automatisk lave statistik. Herudfra kan kunden foretage beslutninger og få et omfattende overblik af deres køretøjer og rastepladser.

Installationen
Installationen består af specialproducerede kameraer og computere, som er programmeret til at genkende nummerpladetyper, køretøjstype og belægningsgrad. Herudover kan den sende notifikationer ved overfyldte pladser og skabe statistik på antallet af køretøjer af bestemte typer m.m.

Teknologier
Specialkameraer, Linux-installation, Arduino, C, HTML, SQL-database, indhentning af bigdata, machine learning trådløs router, website, backend.

Formidling i stort EU-projekt

Om projekt

Kunden
En sammenslutning af 48 kulturinstitutioner, kommuner, regioner og universiteter fra Danmark, Norge og Sverige ville udvikle en række formidlingsløsninger i samarbejde, for at øge turismen.

Effekten
Rådgivningen og den konkrete udvikling af et stort antal formidlingsløsninger i samarbejde med institutioner fra Danmark, Norge og Sverige har medført et øget antal turister og mere opmærksomhed omkring de fokusområder, som man ønskede.

Installationen
Vi stod for rådgivning ift. digitale formidlingsløsninger. Senere i forløbet stod vi for udviklingen af forskellige løsninger som: omfattende hjemmeside, databasehåndtering, interaktive læringsinstallationer med touchskærme, læringsspil, smartphoneapps, sensorinstallationer, reklamevideoer, markedsføringsmateriale, m.m.

Teknologier
Touchskærme, computersystemer, hjemmesider, mobilapps, databaser, læringsspil, HTML, PHP, CSS, mySQL, Flash, billedredigering, videoredigering, lyd, m.m.

App der effektiviserer rengøring

Om projekt

Kunden
Vi har udviklet en app til ISS, som sparer deres kunder for tid på dokumentation af rengøring. Før app’en blev der brugt mange ressourcer på at dokumentere den daglige og periodiske rengøring for virksomheder i fødevare- og produktionsbranchen. Dette for at kvalitets- og kontrolsikre rengøringen.

Effekten
Løsningen blev, at vi programmerede app’en ‘Food Rapport @ ISS’, som har til formål at gøre det nemt og effektivt at dokumentere den daglige rengøring. Det sker ved, at dokumentationen bliver indtastet direkte i app’en på det pågældende sted, der bliver kontrolleret. Denne dokumentation bliver lageret digitalt og på den måde undgås den manuelle nedskrivning og efterfølgende indtastning, som før var meget tidskrævende.

Det er både blevet mere effektivt at sammenlige data og trends, tilknytte billeddokumentation, udtrække rapporter og generelt kvalitetssikre rengøring, eftersom disse processer er blevet digitaliseret gennem app’en.

Installationen
Med udgangspunkt i behovet for effektivisering af rengøringsdokumentation har vi indbragt vores ekspertviden inden for innovation og digitalisering. Det har ført til idéen om app’en ’Food Rapport @ ISS’, som vi efterfølgende har programmeret for ISS, hvilket deres kunder har fået stor succes med.

Teknologier
C#, MSSQL, serversetup, smartphone-tilpasset og desktop-tilpasset.